Evaluacija

UPITNIK JE AKTIVAN!

Procjena kvalitete ONLINE EDUKACIJE

Cilj ovog upitnika je unaprjeđenje i poboljšanje kvalitete online edukacije.

Na pitanja odgovorite iskreno, objektivno, samostalno i dobronamjerno.

UPITNIK JE 100% ANONIMAN!!

Uz svaku tvrdnju nalazi se ljestvica od 1-5. Na njoj izaberite ocjenu koja najbolje odgovara Vašem mišljenju.
1 –   u potpunosti nisam sulgasan/na
5 –   u potpunosti sam suglasan/na

 Potvrđujem da sam pregledala/pregledao svih pet online učionica

Obavijest o održavanju edukacije mi je dostupna
 1 2 3 4 5

Sadržaj predavanja mi je zanimljiv i koristan
 1 2 3 4 5

Provjera usvojenosti gradiva mi je korisna
 1 2 3 4 5

Moja očekivanja za ovu Edukaciju su ispunjena
 1 2 3 4 5

Preporučila bi ovu Edukaciju i drugim sestrama
 1 2 3 4 5

Način održavanja Edukacije mi odgovara
 1 2 3 4 5

Ukoliko ste Edukaciju ocijenili od 1-4 molimo Vas obrazložite Vašu procijenu i predložite što bismo mogli promijeniti kako bi poboljšali kvalitetu:

Procijenite predavače i teme pomoću navedenih tvrdnji.

Uz svaku tvrdnju nalazi se ljestvica od 1-5. Na njoj izaberite ocjenu koja najbolje odgovara Vašem mišljenju.
1 - u potpunosti nisam sulgasan/na
5 - u potpunosti sam suglasan/na

Dobro razmislite pojedinačno o svakom dijelu Edukacije te zaokružite ocjenu koja odgovara Vašoj općoj procjeni.

PREDAVAČ: Željka Skukan Šoštarić bacc.med.techn.,IBCLC
”Međunarodni pravilnik o načinu marketinga i prodaje nadomjestaka za majčino mlijeko- zašto je bitan i kako ga ne kršiti?“

Predavač na jasan i zanimljiv način izlaže
 1 2 3 4 5

PREDAVAČ: Dr.sc. Irena Zakarija Grković, dr.med., spec.obiteljske med., IBCLC
”Potpora dojenju utemeljena na dokazima: postupci koji doista pomažu”

Predavač na jasan i zanimljiv način izlaže
 1 2 3 4 5

PREDAVAČ: Prof. emerita dr.sc.Marta Ljubešić, prof.psih.
“Interpersonalna komunikacija u kontekstu grupe“

Predavač na jasan i zanimljiv način izlaže
 1 2 3 4 5

PREDAVAČ: Željka Skukan Šoštarić bacc.med.techn.,IBCLC
“ GPD – još jedno mjesto za širenje mitova o dojenju?”

Predavač na jasan i zanimljiv način izlaže
 1 2 3 4 5

PREDAVAČ: Doc. dr.sc. Anita Pavičić Bošnjak, dr. med., spec. pedijatar, IBCLC
“ Značaj prikupljanja i praćenja podataka o radu grupa za potporu dojenju ”

Predavač na jasan i zanimljiv način izlaže
 1 2 3 4 5

Vezani članci